หอพัก กัญญารัตน์

52/1 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000