Virtual Tour

รับถ่ายภาพ 360 องศา Virtual Reality 360 แบบครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ VR 360 องศา สร้างประสบการณ์ให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจและมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
ช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน และเพิ่มคุณค่าของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเกิดการบริการนี้ขึ้นมา
ให้กลุ่มลูกค้าได้มีโอกาสนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสินค้า การบริการ และสถานที่ อุตสาหกรรมด้านต่างๆ
ให้ลูกค้าได้เห็นภาพครบทุกมุมมอง แบบ 360 องศา

เปิดประสบการณ์ใหม่

สร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับลูกค้า โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสถานที่จริง เหมาะกับยุค New normal ที่ทุกอย่างสามารถมองเห็นผ่านอุปกรณ์พกพาได้แล้ว

จำลองภาพเสมือนจริง

รายละเอียดคุณภาพระดับสูง มองเห็นได้ทุกมุมมอง 360 องศา ราวกับยืนอยู่ในสถานที่จริง สามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมในจุดที่ต้องการอธิบายเพิ่มได้

เพิ่มประสิทธิภาพ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น นำเสนอข้อมูลที่เห็นภาพจริง และชัดเจนด้วยมุมมองที่เปิดใหม่

สนใจรับบริการจากเรา รับคำแนะนำฟรีจากเรา

การเลือกร้านอาหาร คาเฟ่ หรือโรงแรมที่ถูกใจไม่ใช่เรื่องง่าย สร้างความน่าเชื่อถือด้วย Google Street View ทัวร์ชมธุรกิจเสมือนจริงที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้เห็นสถานที่ของคุณก่อนจะมาใช้บริการจริง ประสบการณ์เสมือนที่สร้างปฏิสัมพันธ์ได้เช่นนี้กระตุ้นความมั่นใจได้มากกว่าทั้งสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและผู้มีอุปการคุณ