5 เคล็ดไม่ลับ ต้องรู้ ! ก่อน ถ่ายรูปบ้านมือ สองขาย online

ขายบ้าน online ง่ายจะตาย.....แต่ทำไม อั๊ว ขายไม่ได้สักที ฮะ? Check List 5 ข้อ ถ้าทำแล้วยังขายไม่ได้ภายใน 3 เดือน ให้มาฟ้อง Admin!!! จัดบ้าน - ให้ดู : สะอาด สงบ สบาย ถ่ายให้ : ดูสว่าง ถ่ายให้ : ดูกว้าง ถ่ายให้ :…

Continue Reading 5 เคล็ดไม่ลับ ต้องรู้ ! ก่อน ถ่ายรูปบ้านมือ สองขาย online