เคล็ดลับเพิ่มการจัดอันดับและการมองเห็นบน Search Engine

SEO ย่อมาจาก Search Engine Optimization  โดย SEO เป็นคำที่ใช้สำหรับแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอันดับของเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็นผ่านการค้นหาทั่วไปที่เกี่ยวข้อง SEO ทำงานอย่างไร เครื่องมือค้นหาทั้งหมดใช้กระบวนการที่เรียกว่าการรวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงผลลัพธ์ของเรา การรวบรวมข้อมูลคือเมื่อโปรแกรมรวบรวมข้อมูลของเครื่องมือค้นหา ถูกส่งไปเยี่ยมชมเพจทั้งหมดที่ได้รับการแจ้งให้โปรแกรมทราบ จากนั้นจะดึงข้อมูลบางส่วนออกมา กระบวนการนี้ช่วยให้เครื่องมือค้นหาจัดทำดัชนีหน้าเว็บได้ การทำ SEO แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังต่อไปนี้  1.On-Page SEO เป็นการปรับแต่งเว็บไซต์ในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างเว็บไซต์ เนื้อหา…

0 Comments