Read more about the article ข้อดีของ Google Street View
google street view

ข้อดีของ Google Street View

การมี Google Street View ภายในธุรกิจของคุณอาจเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าและมีประโยชน์ต่อธุรกิจของคุณ ขนาดของความดีของมันสามารถขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจและวัตถุประสงค์ของคุณ ดังนี้:1. ร้านค้าหรือธุรกิจที่อยู่ในสถานที่: ถ้าคุณมีร้านค้าหรือธุรกิจที่ต้องการให้ลูกค้ามาเยี่ยมชมสถานที่ของคุณ การมี Google Street View ภายในสามารถช่วยให้ลูกค้ามีการมองเห็นและสำรวจสถานที่ของคุณก่อนที่จะเข้าไปในร้าน นี่สามารถเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มความน่าสนใจและวงจรการเข้าร้าน.2. โรงแรมและสถานพัก: สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือสถานพัก การมี Google Street View ภายในสามารถช่วยให้ผู้ที่กำลังวางแผนการเดินทางได้มองเห็นห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมใช้งาน นี่อาจช่วยเพิ่มจำนวนการจองห้องพัก.3. ธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์: สำหรับการขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ การแสดง Google Street View ภายในสามารถช่วยให้ลูกค้ามองเห็นด้านในของอสังหาริมทรัพย์และค้นหาสถานที่ที่ต้องการอย่างสะดวก.4.…

0 Comments

เทคโนโลยี MATTERPORT ตัวช่วยใหม่ของธุรกิจอสังหา

หลังจากสถานการณ์ Covid-19 แพร่ระบาดหนัก  ทำให้วิถีชีวิตของทุกคนต้องเปลี่ยนไป รวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องมีการปรับตัวเข้ากับการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) การขายห้องพักคอนโดมิเนียม บ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ มีการปรับเปลี่ยนไปขายในช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ซึ่งวันนี้ Teedd 360 จะมาขอแนะนำอีกหนึ่งเทคโนโลยีถ่ายภาพรุ่นใหม่ ที่จะช่วยในงานขาย ให้มีความน่าสนใจ และสามารถส่งต่อรายละเอียดของอสังหาถึงลูกค้าได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ แม้จะไม่ได้เห็นสถานที่จริง สิ่งนั้นเรียกว่า “Matterport” MATTERPORT คืออะไร ? MATTERPORT คือเทคโนโลยีการสร้างภาพประสมสามมิติ (3D) ที่มีความแม่นยำสูงและใช้ง่าย ให้บริการในการสร้างและแชร์ภาพถ่ายระบบเสมือนจริง (virtual…

0 Comments