BLOG

AR VR ต่างกันอย่างไร ตัวช่วยรูปแบบใหม่สำหรับ AD โฆษณา

AR VR ต่างกันอย่างไร ความแตกต่างระหว่างสองเทคโนโลยีนี้ ประโยชน์ที่นำมาประยุคต์ใช้กับการสร้างโฆษณารูปแบบใหม่ ให้มีความน่าสนใจ ในยุค New normal